Bedingungen und Konditionen

Výrobky české společnosti MERKUR TOYS s.r.o. zakoupíte v jakékoliv hračkářské či modelářské prodejně s kvalitním zbožím nebo na našich webových stránkách.

Zásilkový prodej:
Na dobírku: Zboží - pokud je skladem - je zasláno Českou poštou nebo službou PPL.

Platba převodem: Zboží je zasláno po úhradě na náš účet Českou poštou nebo službou PPL, zašleme fakturu s bankovními propozicemi.

Osobní prodej:
V kamenném firemním skladu společnosti MERKUR TOYS s.r.o. je možný způsob úhrady jen platbou hotově.

Doprava:
Cena dopravy je 120Kč standartním balíkem běžným dopravcem. Dodavatel si vyhrazuje právo upravit cennu za dopravu u rozměrnějších výrobku (například učební pomůcky a stoly), kde cena dopravy je 8,5Kč/km bez DPH.

Jak nakupovat?

Nakupování pomocí našich webových stránek je velmi snadné.

Zboží je přehledně roztříděno do různých kategorií. Po kliknutí na zvolenou kategorii se buď daná kategorie rozbalí do podkategorií, nebo se rovnou zobrazí zboží dané kategorie v hlavním okně.

Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních - náhled a detail. Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, detail slouží pro získání více informací o zboží. Na detail je možné přejít kliknutím na obrázek nebo na text.

 

Zboží lze objednat kliknutím na tlačítko „Do košíku“, čímž dojde k vložení zvolené položky do nákupního košíku. Stejným způsobem vybíráte a ukládáte do košíku další položky. Košík si pamatuje všechny vložené položky po dobu prohlížení těchto stránek.

 

Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku. Pro zapsání změn je třeba stisknout tlačítko "přepočítat" .

 

Jakmile máte košík naplněn vším, co chcete objednat, přejdete tlačítkem "další" na obrazovku, kde bude třeba vyplnit kontaktní údaje, způsob platby a dopravy zboží. Po vyplnění všech požadovaných údajů můžete přejít na další stránku, kde máte možnost si svoji objednávku zkontrolovat. V případě, že je vše v pořádku, máte možnost si objednávku vytisknout a kliknutím na tlačítko "další" bude závazná objednávka odeslána na naše obchodní oddělení. Jinak máte možnost vrátit se přes tlačítko "zpět" a provést případné korekce objednávky. Pokud budete potřebovat některou z položek košíku vymazat, přepište počet kusů na nulu a stiskněte tlačítko "přepočítat". Po objednání Vám přijde potvrzující email na Vámi uvedenou adresu, potvrzení o doručení. (Tato zpráva však není potvrzením vaší objednávky).

 

Stornování objednávky: kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do 24 hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu  a v kopii na , v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO.

   

Platební podmínky: našim zákazníkům nabízíme dva nejrozšířenější způsoby úhrady zboží.

Zboží může být zasláno na dobírku - je zaplaceno při převzetí na poště nebo kurýrní službou.

Zboží je možné platit převodem na účet provozovatele předem - po obdržení bankovních propozic. Číslo účtu a variabilní symbol bude zaslán e-mailem.

Zboží je možno odebrat osobně po dohodě s našim pracovníkem na tel./fax 491 541 227 a na e-mailu  přímo na adrese MERKUR TOYS s.r.o. Husova 363 Police nad Metují 549 54   - kde platba probíhá pouze hotově.

Zboží zakoupené přes náš e-shop lze bez uvedení důvodu vrátit ve lhůtě do 14 kalendářních dní ode dne převzetí zboží zákazníkem.

 

Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné včetně DPH. Výrobce a prodejce si vyhrazuje právo změnit ceny nakupovaných i vyráběných položek. O případné změně cen, vyprodání zásoby či nějakém jiném problému s objednaným zbožím Vás budeme včas informovat.

  

Omezení nebo zrušení objednávky ze strany MERKUR TOYS s.r.o. si firma vyhrazuje právo zrušit objednávku zákazníka bez udání důvodu (týká se zejména objednávek, které nelze opakovaně ověřit). Zrušení bude zákazníkovi oznámeno na e-mail uvedený v objednávce či telefonicky. Dále si vyhrazujeme právo omezit množství kusů v objednávce (týká se zejména novinek a speciálních akcí).

 

Vyhrazujeme si právo technických a barevných změn výrobku nebo jejich částí. Informace o hmotnosti výrobků jsou jen orientační, můžou se měnit v závislosti na použitou variantu, typ, zdokonalení i úpravy výrobku či jeho změny, nebo také na typu balení.

Jak postupovat v případě reklamace

• Zboží přišlo v porušeném obalu - zboží nepřebírejte nebo sepište s dopravcem či poštou příslušný protokol.
• Zboží je po vybalení nefunkční - ihned volejte na tel: 491 541 228
Výměna nebo vrácení zboží jsou možné pouze v případě vrácení zboží v originálním obalu výrobku, odesláno v původním stavu a s veškerým příslušenstvím, jinak Vám bude zboží odesláno zpět.

POZOR: Většina dopravců neručí za špatně zabalené zásilky.

Pokud u určitého typu nabízeného zboží není uvedena záruční lhůta, pak bývá tato záruční lhůta zpravidla 24 měsíců. Zboží můžete vrátit do 14 dnů od dodání nebo osobního odběru.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás nejlépe e-mailem nebo v pracovní dny v době od 7 do 22 hodin na telefonním čísle 737 278 668.

Tento reklamační řád vychází z občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura (může sloužit zároveň jako záruční list), případně záruční list výrobce. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu přepravní služby.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou fakturu, je povinen ihned informovat společnost MERKUR TOYS s.r.o., pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

• Délka záruky je uvedena na záručním listu (faktuře) a začíná ode dne převzetí zboží. Její délka je zpravidla 24 měsíců. 
• Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu:

MERKUR TOYS s.r.o. Husova 363, 549 54 Police nad Metují

• Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně kompletního příslušenství. 
• Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady zpět
• Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
- zboží bylo poškozeno živelnou pohromou
- zboží bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
- zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
• V případě neoprávněné reklamace vám bude výrobek vrácen neopravený zpět se stanoviskem servisní organizace.
• Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry. 
• Na pozáruční opravy se vztahuje záruka 6 měsíců a to pouze na stejnou závadu, která se projevila po opravě. 

Reklamace vyřizuje: Obchodní oddělení

Cena opravy závisí na charakteru závady a nelze ji předem přesně určit. Obvyklé cenové rozpětí se pohybuje od 300,- do 480,-. Konkrétní zásahy budou řešeny individuálně. Pro odhad ceny konkrétní opravy nás prosím kontaktujte.

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

Postup v případě odstoupení od smlouvy:

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. .

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.).

Právo dodavatele na odstoupení:

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. 

Věříme, že i Vy budete s našimi výrobky spokojeni a těšíme se na vaše objednávky. 

Váš MERKUR

Drucken


RSS

Neuheiten

11. 11. 2014

Modellbahn Koeln 2014

Modellbahn Koeln 2014 - 20-23.11.2014 Halle 4.1, stand nr. 1228

Archiv der Neuheiten

Kontakte

MERKUR TOYS s.r.o.
Husova 363
549 54  Police nad Metuji
Czech Republic

Tel./Fax: +420 491 541 227
E-mail:  

Evropský sociální fondEuropäisch Sozialfonds >>

Auf der Karte zeigen